Menú
CA

Què és l'Smart Island Mallorca?

El projecte Smart Island Mallorca, presentat pel Consell de Mallorca a través del Departament de Modernització i Funció Pública, va ser seleccionat com a beneficiari de la I Convocatòria d'Illes Intel·ligents del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Té un pressupost de 8.876.247,07 euros, que aportarà el Ministeri al 100 % a través de Red.es, una entitat pública empresarial del Ministeri d’Economia i Empresa que depèn de la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital..

L'objectiu de la I Convocatòria d'Illes Intel·ligents és impulsar que els projectes que integren l'estratègia sobre el futur dels territoris insulars contribueixin a millorar els serveis públics del territori i a mitigar els efectes negatius de la insularitat, a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Objectius

El Consell de Mallorca té entre els seus objectius estratègics per als pròxims anys millorar la qualitat de vida dels habitants de l'illa,  dinamitzar el turisme —per oferir una experiència més gratificant als visitants i ampliar l'impacte en l'economia mallorquina— i donar suport a les corporacions locals que, per la seva dimensió, no puguin arribar a proveir-se de les eines necessàries per prendre impuls com actiu de l'illa.

La tecnologia

L’Smart Island Mallorca preveu construir i posar en marxa una plataforma que permeti captar i gestionar la informació de l'illa i posar-la a disposició dela ciutadania en temps real.

La plataforma no només recollirà la informació que es generi a partir de la seva implantació, sinó que s'integrarà amb sistemes ja en funcionament per comptar amb la informació preexistent.

Com a institució, ens permetrà:
1. Una visió integrada de tota la informació dels serveis.
2. Un  disseny i una adequació més bons dels processos.
3. Prendre decisions de govern basades en informació veraç.