Menú
CA

La tecnologia

Plataforma Smart

El projecte Smart Island Mallorca implantarà noves tecnologies que ens permetran recopilar dades per tenir un coneixement més ampli de l’entorn i aplicar les polítiques i mesures que es considerin adequades.

Es crearà una plataforma Smart amb l'objectiu de gestionar i emmagatzemar les dades i la informació recopilada. 

S'hi podrà accedir a través de:

 • el lloc web
 • les app i aturades de bus intel·ligents
 • els panells d’informació turística
 • un portal de dades obertes

Els beneficis seran els següents:

 • Permetrà interconnectar tots els components.
 • Aportarà a dirigents i gestors una visió única i una gestió integrada de la informació sobre l'estat dels serveis insulars.
 • Dotarà els gestors d'un major control sobre els processos.
 • Facilitarà la presa de decisions per part del govern.
 • Afavorirà la transparència.
 • Augmentarà l'eficàcia de les actuacions.

Plataforma turística

L'objectiu de les actuacions de l'àrea de turisme és oferir als visitants informació en qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu, a més de facilitar la coordinació entre les diferents oficines de turisme i amb la resta d'agents del sector turístic.

En els darrers anys ha augmentat el nombre de persones que visiten l'illa amb una motivació específica, com pot ser visitar la Serra de Tramuntana o practicar ciclisme.

Mitjançant aquestes actuacions se cerca donar informació especialitzada per a cada un d'aquests sectors de manera centralitzada i a través de múltiples canals.

Es pretén construir una plataforma vertical multicanal que ens permeti, no només donar continguts turístics, sinó també oferir a l’usuari altres tipus de continguts del seu interès relacionats amb la seva activitat com a visitant de l'illa.

Un punt clau d'aquest projecte és desenvolupar solucions transversals i integrals, i no webs ni apps per sectors. Per complir les dues expectatives alhora es proposa que aquesta plataforma sigui també la que gestioni integralment els continguts i els doni sortida per diferents canals:

 • Web multisite responsive: diferents webs per a les temàtiques singulars que necessitin una pàgina pròpia.
 • App multiusuari i segmentable (per a Android i iOS): per aportar informació general i continguts a mida a les persones usuàries que estiguin interessades en un sector turístic específic sense necessitat d’instal·lar dues aplicacions diferents.