Menú
CA

Objectius

Els objectius del projecte Smart Island Mallorca són els següents:

 • Millorar la qualitat de vida dels habitants de Mallorca.
 • Reduir l'estacionalitat del turisme.
 • Donar suport a les corporacions locals que no poden proveir-se de les eines necessàries per prendre impuls com actiu de l'illa.

En aquest mapa podeu veure les actuacions programades en cada una de les àrees temàtiques que integren el projecte: turisme, mobilitat, eficiència energètica, patrimoni, resiliència i govern obert.

Més abaix  trobareu informació detallada sobre cada una d'aquestes actuacions.

L'objectiu de la línia d’actuació en l’àmbit turístic és oferir informació d’interès des de qualsevol dispositiu, a més de facilitar la coordinació entre les diferents oficines de turisme de l'illa i la resta d'agents del sector.

Plataforma Turisme

S'implementarà una plataforma vertical multicanal per difondre continguts d'interès. És molt important desenvolupar solucions transversals i integrals. Per aconseguir-ho, es proposa que la plataforma gestioni els continguts integralment i els proporcioni sortida per diferents canals (web, aplicacions mòbils i panells informatius). 

Oficines d'informació turística del Consell

Es durà a terme la transformació digital de les oficines d'informació turística que depenen del Consell, de manera que tenguin en compte el cicle complet en l'atenció d'un turista. Es farà servir tecnologia de darrera generació com monitors, videowall, ambientació musical, quioscos tàctils i social wifi.

Panells interactius

Es col·locaran panells LED interactius digitals exteriors (tòtems) en punts estratègics i visibles de tots els municipis de l'illa, que aportaran informació turística d'interès els 365 dies de l’any. També s'oferirà als usuaris la possibilitat de descarregar-se l'app de turisme.

Aturades d'autobús intel·ligents

S'instal·laran més de 120 parades intel·ligents a la part forana, que aportaran informació en temps real, de contacte i contextual sobre punts d'interès turístic, restaurants i actes culturals.

Reserva de refugis i d'instal·lacions esportives

Permetrà la gestió centralitzada de reserves de refugis de l'illa i d'instal·lacions esportives municipals.

Gestió de rutes turístiques ciclistes i senderistes

Es desenvoluparan eines per a la promoció de les rutes de cicloturisme i de senderisme de Mallorca.

Centre d'interpretació virtual de Raixa i la Serra de Tramuntana

Aportarà informació de la serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural, del patrimoni històric i cultural de l'illa, així com de la història i recursos turístics de la finca de Raixa. 

Anàlisi de fluxos turístics

S'analitzarà la procedència de les persones que visitin Mallorca, així com els patrons de comportament de mobilitat associats, en els quals s'inclourà les persones residents, utilitzant tècniques de Big Data.

El principal objectiu d'aquesta línia d'actuació és fomentar un sistema de control que pugui predir i reaccionar millor davant els incidents o les inclemències del temps i proporcionar informació a la ciutadania i als visitants perquè es traslladin de forma més segura, eficient i còmoda. 

Estacions meteorològiques

Aquesta actuació consisteix a implantar una sèrie d'estacions meteorològiques (a Andratx, Escorca, Raixa i Artà, entre d'altres) que proporcionin informació de les condicions meteorològiques a tota l'illa amb l'objectiu de millorar la seguretat a les carreteres. Totes les dades generades seran publicades a la plataforma Smart.

Sistema d'informació en temps real als conductors

Es farà a través de panells digitals i de l'app i aportarà dades sobre el pas de vehicles i el nivell de trànsit a determinades carreteres de l'illa que tenen una sortida difícil o aparcaments escassos:

- Sistema per gestionar el flux del trànsit

Es vol implantar un sistema de recollida d'informació del trànsit a través d'equips de sensorització per millorar la mobilitat a les carreteres. Els equips de sensorització oferiran informació en temps real sobre el trànsit. La plataforma recollirà aquesta informació com macrodata. S'optarà per equips de sensorització de caràcter mòbil per tal de poder dirigir-los a punts d'interès segons les circumstàncies.

- Control de l'aforament de vehicles a les carreteres sense sortida

S'implantarà un sistema per recollir informació sobre el pas de vehicles i el nivell de trànsit a determinades carreteres de l'illa que tenen una sortida difícil o aparcaments escassos. La informació s'oferirà en temps real als conductors a través de panells digitals i de l'app amb l'objectiu de millorar les condicions de circulació.

Carreteres de la costa:

 • Ma-1030 accés a Sant Elm
 • Ma-1131a accés al Port de Valldemossa
 • Ma-2210 Formentor
 • Ma-3331 Colònia de Sant Pere
 • Ma-3333 Ermita de Betlem
 • Ma-6110 Far de Ses Salines
 • Ma-10 Cala Deià
 • Ma-10 Port des Canonge

Carreteres de muntanya:

 • Ma-2100 Orient
 • Ma-10 i Ma-2130 Lluc-Escorca

Dins d'aquesta línia d'actuació s'instal·laran sensors en béns patrimonials, per tal de completar les actuacions de conservació. Es realitzarà un control i anàlisi de les condicions ambientals i estructurals i es durà a terme una gestió remota, de manera que s'optimitzin les condicions de conservació preventiva.

Control de visitants i deteriorament

A la capella de Betlem de Jesús (situada a l'Església de la Sang) i a l'edifici del Palau Reial s'instal·larà un sistema de control del patrimoni per a la seva protecció mitjançant sensorització mediambiental i estructural.

Arqueomallorca i fars de Mallorca

Es controlarà el flux d'entrades i sortides de persones en 21 jaciments arqueològics i 17 fars de l'illa a través de sensors.

La insularitat augmenta els costos de l'energia. El model Smart Island ens marca la ruta cap al que alguns anomenen "Eficiència intel·ligent". Es tracta de sistemes d'estalvi que uneixen les mesures tradicionals d'eficiència energètica (aïllaments, ventilació, il·luminació LED) amb sistemes que monitoritzen, mesuren i automatitzen, afavorint així la recollida i gestió de dades. 

Smart buildings

Implantació d'un sistema que permetrà monitoritzar i registrar el consum energètic global (elèctric i tèrmic), així com el consum d'aigua que produeixen l'edifici de La Misericòrdia i un centre esportiu de Palma catalogat com a gran consumidor energètic. El sistema ha de permetre la gestió intel·ligent de la despesa energètica i generar informes sobre diferents variables associades. Com a la resta de projectes, totes les dades es bolcaran a la plataforma Smart per al seu anàlisi i reutilització.

Reg intel·ligent

Sistema de reg automàtic i monitoritzat, que detecta les necessitats hídriques i nutritives de les plantes, tant dels jardins com de les zones de cultiu. El sistema inclourà els equips necessaris que permetin registrar el consum dels jardins i horts de Raixa.

Eficiència energètica en túnels

Instal·lació d'un sistema de tele-gestió que permetrà la monitorització i el control remot de les instal·lacions, l'anàlisi de les dades generades de trànsit, elèctriques, ambientals i d'estat global de cada túnel.

També es proposa millorar la il·luminació d'alguns túnels substituint les lluminàries per tecnologia LED d'última generació. Aquesta iniciativa es planteja per als túnels que es troben en zones muntanyoses i que tenen una utilització moderada per part de vehicles, ciclistes i vianants. Es realitzaran proves pilot al túnel de Gorg Blau.

La proposta de resiliència basa les seves aplicacions en innovació tecnològica orientada a coordinar les emergències al servei dels Bombers de Mallorca. La insularitat fa que les ajudes en cas d'emergència es limitin a les disponibles a l'illa, per la qual cosa s'exigeix una eficàcia major en les intervencions.

Les aplicacions incorporen un sistema d'informació intel·ligent, dissenyat per treballar amb dades georeferenciades (SIG) destinades a la coordinació, direcció, control i gestió d'emergències (especialment les que suposen situacions sostingudes en el temps) originades per riscos naturals, tecnològics o antròpics.

Centre de coordinació i comandament avançat

Aquest sistema es complementaria amb la incorporació d'una unitat mòbil especialitzada en la coordinació, direcció, control i gestió de l'operatiu de resposta que permeti traslladar aquesta informació a l'escenari d'operacions i aconseguir, així, una eficàcia i seguretat majors.

Dotació tècnica d'una sala de control amb vídeo wall, sistema de videoconferència, 3 llocs d'operador i comunicacions. 

Els beneficis són:

 • Guanyar eficàcia en les tasques pròpies del Servei de Bombers quan s'atén una emergència.
 • Gestionar eficientment els recursos operatius desplegats en situacions d'emergència.
 • Identificar els riscos de catàstrofes naturals al territori ique poden suposar una amenaça per als recursos operatius desplegats i per a la població.
 • Identificar punts de suport, subministrament o avituallament per al dispositiu de resposta a l'emergència, especialment pel que fa als equips de comunicació.
 • Disposar d'un sistema de guiatge en remot d'equips de salvament, extinció, control, mitigació, neutralització i rescat, entre d’altres.
 • Trobar el camí més recomanable, com a ruta d'emergència, en casos de mobilitat de la població i de turistes, especialment en aquells entorns on les catàstrofes naturals poden tenir una incidència especial com és la Serra de Tramuntana.
 • Identificar zones ja revisades en salvaments i recerques, per evitar repetir rastrejos.
 • Disposar d'una eina que faciliti transmetre informació als operatius desplegats, als òrgans de direcció política i a la població.
 • Obtenir major cobertura del sistema de radiocomunicacions. La Serra de Tramuntana, actualment, presenta un dèficit de cobertura del servei que presta aquest sistema.

L'obertura de dades (open data) implica publicar informació del sector públic en formats que permetin la consulta i/o la reutilització per terceres persones per generar nous valors. Es coneix com RISP (reutilització de la informació del sector públic).

La política de dades obertes pretén:

 • Afavorir la reutilització de la informació pública per part de les empreses privades, per generar més valor informatiu per a la ciutadania.
 • Compartir la informació i el coneixement promovent la cultura de la col·laboració entre l’Administració, la ciutadania i les empreses.
 • Promoure la col·laboració entre les institucions compartint recursos per ser més eficients a l’hora de prestar serveis públics.

Farem servir tres sistemes:

 • Transparència
 • Participació
 • Dades abertes