Menú
CA

Què és Smart Mallorca?

Illes Intel·ligents

La Convocatòria d'Illes Intel·ligents es va llançar el juliol de 2015, dirigida a administracions locals que gestionen serveis públics a les illes dels arxipèlags balear i canari. Comptava amb un pressupost de 30 milions d'euros, a través dels quals Red.es finançaria el 100 % de les iniciatives seleccionades. El pressupost màxim per iniciativa era de 10 milions d'euros.

Les iniciatives podien actuar sobre diferents àmbits de les infraestructures i els serveis de l'illa, sempre que s'integressin en l'estratègia d'illa intel·ligent i cerquessin millorar els serveis públics a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Així mateix, havien d'estar orientades a mitigar el possible impacte negatiu del factor insular en el territori. En termes pressupostaris, els béns i serveis TIC havien de constituir el nucli de les iniciatives.

Aquesta estratègia forma part de les mesures impulsades pel Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, aprovat el març de 2015 i dotat d'un pressupost de 188 milions d'euros per al període 2015- 2017.

El projecte

L’Smart Island Mallorca és un projecte presentat pel Consell de Mallorca, beneficiari de la I Convocatòria «Illes Intel·ligents» del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme*. El seu objectiu és millorar els serveis que ofereix l’illa a través de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Compta amb un pressupost de 8.876.245,07 euros que aporta el Ministeri a través de Red.es.

El projecte forma part del Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, aprovat el març de 2015 i dotat amb un pressupost total de 188 milions d'euros per al període 2015- 2017. El Pla suposa una reforma substancial de les polítiques d'estímul i ajuda al desplegament de ciutats i illes intel·ligents mantinguda fins ara i opera en quatre àmbits d'actuació: governança, ajudes a les entitats locals i la indústria, internacionalització i desenvolupament de normatives tècniques i jurídiques.

*Actualment Red.es pertany al Ministeri d'Economia i Empresa.

Enllaços relacionats